Wprowadź swoje dane, które jednoznacznie umożliwią twoją identyfikację w systemie. Otrzymasz swój indywidualny login (nazwę użytkownika) i hasło, z którymi będą powiązane wszystkie te czynności, które wykonasz przeglądając Forum Grzesio.eu.

Imię:
Nazwisko:
E-mail:*
Wygenerowane przez system hasło zostanie przesłane na podany w formularzu adres e-mail, możesz je zmienić bezpośrednio po zalogowaniu. Dołączony zostanie także link umożliwiający aktywację konta.
Login:*

uwaga: brak możliwości późniejszej zmiany loginu
* Akceptuję regulamin
   
Podaj wynik:*
   
* pola wymagane
 
 

REGULAMIN REJESTRACYJNY
 

1. W systemie Grzesio.eu można założyć swój profil i korzystać z niego nieodpłatnie.

2. Konto zakładane jest automatycznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie grzesio.eu/rejestracja/ .

3. Podczas rejestracji użytkownik nie podaje swego hasła. Zostaje ono wygenerowane losowo i przypisane do jego loginu. Zaleca się dokonanie zmiany hasła podczas pierwszego zalogowania. Dokonać tego możemy na stronie mój profil.

4. Nie ma ograniczeń co do dni, podczas których użytkownik nie będzie korzystał ze swego profilu. Utworzone konto nie będzie kasowane.

5. System nie wymaga od użytkownika podawania prawidłowych danych podczas rejestracji. Mimo to zaleca się podanie prawidłowego adresu email, na który przyjdzie potwierdzenie rejestracji wraz z hasłem dostępu.

6. Dane podane w formularzu nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Ich zawartość jest jednak wyświetlana podczas wizyty na forum. Gdy użytkownik wybierze opcję: pokaż info.

7. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy skorzystać z możliwości strony profilowej dostępnej po zalogowaniu.

8. Grzesio.eu informuje, iż podczas korzystania z serwisu w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu cookies. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

9. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do: a. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników, b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników, c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,

10. Grzesio.eu nie ponosi odpowiedzialności za: a. wprowadzane przez użytkowników do serwisu informacje, b. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią), c. udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, d. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania.

11. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez Grzesio.eu uznane za niepożądane, Grzesio.eu może zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.

12. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu. Założone konto można usunąć kontaktując się z administratorem na stronie grzesio.eu/kontakt/. W treści należy wpisać login i hasło oraz powód rezygnacji z naszych usług.

13. Osoba rejstrująca się udziela zgody na informowanie jej drogą mailową o nowościach związancyh z serwisem.

14. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowychi marketingowych administratora serwisu Grzesio.eu. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 144, poz. 1204).


15. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z systemem Grzesio.eu prosimy kierować za pomocą formularza w dziale kontakt. Grzesio.eu udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania drogą elektroniczną w terminie 30 dni od ich otrzymania.

16. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów na forum, bez podania przyczyny.

17. Administrator Grzesio.eu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 
 
 
All Rights Reserved  Grzesio.eu © ® 2002-2018.