Jesteś w dziale:
Tips & Tricks »

2011-12-01 10:26:13
Dżobo
209 postów

Metody konwersji pomiędzy różnymi formatami certyfikatów SSL [TEMAT ZAMKNIĘTY]


Poniższa tabelka przedstawia metody konwersji pomiędzy różnymi formatami certyfikatów SSL.

format wejściowyformat wyjściowyskładnia SSL
PEMDERopenssl x509 -in cert.pem -out cert.der -outform DER
DERPEMopenssl x509 -in cert.der inform DER –out cert.pem -outform PEM
DER KeyPEM Keyopenssl rsa in input.key inform DER out output.key outform PEM
PEMPKCS#12openssl pkcs12 -export -out cert.p12 -inkey userkey.pem -in usercert.pem
PKCS#12PEM CERTopenssl pkcs12 -clcerts -nokeys –in cert.p12 -out usercert.pem
PKCS#12PEM KEYopenssl pkcs12 -nocerts -in cert.p12 –out userkey.pem


 

 
All Rights Reserved  Grzesio.eu © ® 2002-2019.